Stjepan Gluščić

about
No Photo
Policijska akademija Zagreb, Zagreb, Republika Hrvatska

Stjepan Gluščić je profesor na Visokoj policijskoj školi, gdje predaje predmete iz područja kaznenog procesnog prava. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova, sudjelovao u izradama zakonskih propisa te surađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama.


Računalni kriminalitet u novom KZ-u

Konvencija o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe danas predstavlja standard u Europi u području zaštite od računalnog kriminaliteta. Donošenje novog Kaznenog zakona koji bi trebao stupiti na snagu 2013.  u Republici Hrvatskoj bi trebala nestati svaka sumnja u obveze prema navedenoj Konvenciji. Već i danas mnogi ističu da je normativno stanje u potpunosti sukladno s Konvencijom. Jeli to konačni doseg države u zaštiti tog područja ili se mogu očekivati i daljnji zahvati? To je pitanje na koje je jednostavno odgovoriti jer je područje računalnih tehnologija  danas najdinamičnije područje života. Navedeni zakon još nije stupio na snagu, a određenu strepnju za jedne i dobrodošle prijedloge za druge, izaziva ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Bez obzira što iza nje deklaratorno ne stoji izravno ni jedna međunarodna organizacija, vjeruje se da će buduće aktivnosti oko izrade toga akta izazivati nezadovoljstvo pa i otvoreno iskazivanje nasilja. Hoće li aktivnosti oko navedenog sporazuma, pa i u slučaju da ne bude donesen u aktualnom obliku izazvati daljnje aktivnosti u području propisivanja zabranjenih ponašanja koje mi nazivamo računalnim kriminalitetom? To je pitanje koje ulazi u zonu aktualnosti. Cilj  je razmatranja osvrt na tek prihvaćen Kazneni zakon glede normativne uređenosti računalnog kriminaliteta i na okolnosti koje uvjetuju propisivanje kažnjivog ponašanja u području računalne tehnologije.

Predavanje

Računalni kriminalitet u novom KZ-u
-