Marko Brgić

about
marko
Voditelj Odjela za utvrđivanje zlouporaba, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatska

Marko Brgić završio je Opću gimnaziju u Puli 2000. godine. Diplomirao je 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom je 2013. završio poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  2009. godine položio je Pravosudni i Državni stručni ispit. Prisustvovao je brojnim seminarima i konferencijama iz područja prava tržišnog natjecanja.
Od 2006-2008 je radio kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Danijel Benko.
Od 2008. zaposlen je u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja gdje i danas radi kao Voditelj Odjela za utvrđivanje zlouporaba. 


Pravni okvir provođenja nenajavljenih pretraga (down raid)

U predavanju bi se sudionicima konferencije u kratkim crtama nastojala približiti materija koja je regulirana Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja te ovlasti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao tijela zaduženog za provedbu predmetnog zakona. Fokus predavanja bio bi na ovlasti Agencije glede provođenja nenajavljenih pretraga poslovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava, kao i pečaćenja te privremenog oduzimanja predmeta. Navedena ovlast prvenstveno služi Agenciji kao sredstvo za prikupljanje dokaza u predmetima u kojima se ne može očekivati suradnja stranaka u postupku, pri čemu značajnu ulogu imaju digitalni dokazi iz razloga što današnji trendovi u poslovanju
poduzetnika obuhvaćaju sve češću razmjenu informacija i dokumenata u elektroničkom obliku.

Predavanje

Pravni okvir provođenja nenajavljenih pretraga (down raid)
-