Matej Pavelić

about
Matej Pavelić


Policijski službenik za digitalnu forenziku u Policijskoj upravi zagrebačkoj

U MUP-u od 2009. godine

Predavač na nacionalnim i međunarodnim seminarima na temu napredne digitalne (mobilne i računalne) forenzike, OSINT-a (Cepol, Europol, MUP, US Department of justice)

Predavač (gostujući) na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti

Predavanje

Case study - pretraga mobilnog uređaja, akvizicija podataka iz aplikacija koje su uklonjene s uređaja
-