Beatriz Sanz Redrado

about
beatriz
Direktorica odjela C za podršku istragama, Europski ured za suzbijanje prijevara (OLAF), Belgija

Beatriz Sanz Redrado posjeduje iskustvo na rukovodecim pozicijama u korporativnom upravljanju, procjenjivanju rizika, internim kontrolama i rješavanju problema prijevara na globalnoj razini. Njena dosadašnja postignuća ukljucuju pružanje usluga uvjeravanja i konzultantskih usluga za visoki menadžment i upravne odbore, upravljanje rizicima i kontrole. Ona je timski igrač i osoba zadužena za razvoj ljudskih potencijala u multikulturalnim i multidisciplinarnim okruženjima sa izvrsnim komunikacijskim vještinama.
Beatrizina podrucja strucnosti uključuju istraživanje prijevara, teoriju, metodologiju i praksu interne revizije, modele i provedbu korporativnog upravljanja te analizu poslovnih procesa. Ona posjeduje iskustvo i u financijskom upravljanju, analizama i računovodstvu, procjeni rizika i kontrola, organizacijskoj teoriji i ponašanju, korporativnoj etici i  sprječavanju prevara.

Predavanje

Strategija OLAF-a vezano za Edukaciju u području Digitalne forenzike i utjecaj te strategije na financijski interes EU
-