Nazad na sve

Opći tečajevi

Uvod u računala i komponente računala

Razina tečaja: Osnovna

  • 1-2 dana
  • Certifikat
  • Lokacija - Globalno
  • Cijena na upit

Opis tečaja

Cilj tečaja je pružanje osnovnih znanja o komponentama računala, načinima njihovog funkcioniranja te njihove važnosti za sam računalni sustav. Tijekom edukacije, polaznici će proći kroz niz praktičnih vježbi koje uključuju rastavljanje računala na komponente, ispitivanje funkcionalnosti komponenata, važnost tih komponenata za funkcioniranje računalnih sustava kao i za analizu tih komponenti u sklopu forenzičke istrage digitalnih dokaza. Edukacija uključuje rad na raznim oblicima računala – stolna i prijenosna računala, servere, prijenosne komponente i sl.

 

Potrebna predznanja

Poznavanje osnovnih komponenti računala.

Kontakt