Nazad na sve

Opći tečajevi

Procedure trijaže

Razina tečaja: Srednja

  • 1-2 dana
  • Certifikat
  • Lokacija - Globalno
  • Cijena na upit

Opis tečaja

Tečaj pruža mogućnost polaznicima da nauče sve o postupcima reagiranja na incidente i trijažnim postupcima: od dolaska na mjesto zločina do potpune trijaže podataka na ciljanim uređajima u samo nekoliko minuta. Spomenute vještine su kritično važne u situacijama kada je vrijeme kritičan faktor. Pored toga, isti se postupci mogu primijeniti i prilikom provođenja dead-box analize tj. podataka na ugašenom računalu, kad je uobičajen postupak postavljanje forenzičke slike u svrhu pregleda podataka. Korištenjem trijažnih postupaka, cjelokupno vrijeme obrade i izvješćivanja može se radikalno smanjiti jer nije potrebno analizirati sve podatke. Sudionici uče kako raditi s najpopularnijim alatima za reagiranje na incident.
Osnove ovog tečaja su rješavanje scenarija i automatizacija digitalnih forenzičkih problema. Polaznici će moći koristiti, graditi i razvijati skripte kako bi povećali mogućnosti prikupljanja i analize, te za rješavanje nekih uobičajenih, kao i izazovnih problema vezanih uz forenziku. Nakon završetka ovog tečaja, moguća je integracija skripti u svoje svakodnevne zadatke i obaveze, ne samo da postanu učinkovitiji, već da mogu rješavati i zahtjevnije probleme. Znanja stečena na ovom tečaju ubrzat će proces analize jer se umjesto ručnog pretraživanja mogu jednostavno primijeniti skripte.
Po završetku tečaja svi polaznici polažu ispit, a nakon uspješnog završetka dobiva se službena potvrda o položenom tečaju.

Potrebna predznanja

Osnovna znanja korištenja računala te poznavanje načina rada Microsoft Windows okruženja.

 

 

Kontakt