eu
Zajedno do fondova EU
December 8, 2023 | News

INsig2 je korisnik bespovratnih sredstava za projekt "Internacionalizacija poslovanja tvrtke INsig2 na novim međunarodnim tržištima"

INsig2 je korisnik bespovratnih sredstava za projekt "Internacionalizacija poslovanja tvrtke INsig2 na novim međunarodnim tržištima" referentne oznake: KK.03.2.1.16.0125. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava  financira se iz EU fondova (Europski fond za regionalni razvoj) u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta određuje se na iznos 1.276.246,40 HRK, a iznos potpore je 889.841,20 HRK

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu projekta "Internacionalizacija poslovanja tvrtke INsig2 na novim međunarodnim tržištima", a koji u cilju ima nastupe INsig2 d.o.o. na međunarodnim sajmovima/konferencijama na kojima će predstavljati svoje proizvode i usluge međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu te uvesti vlastite proizvode na nova inozemna tržiša. 

Tijekom provedbe projekta "Internacionalizacija poslovanja tvrtke INsig2 na novim međunarodnim tržištima", INsig2 nastupio je na slijedećim sajmovima/konferencijama: 

  1. ICDDF - međunarodna konferencija komunikacijskih podataka i digitalne forenzike
  2. MILIPOL Paris - međunarodna konferencija  iz područja  domovinske sigurnosti i civilne obrane
  3. DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference - Konferencija u području državne sigurnosti 
  4. Milipol Qatar -  međunarodna konferencija  iz područja  domovinske sigurnosti i civilne obrane na Bliskom istoku
  5. Forensics Europe Expo (FEE) - vodeća  izložba i konferencija u  području forenzičke znanosti i istraživanja u Europi
  6. HTCIA (The High Technology Crime Investigation Association’s), International Conference & Expo - konferencija u području istraživanja visoke tehnologije 

Kontakt: Edina Mujkić, voditeljica programa, e-mail adresa: edina.mujkic@insig2.com 

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete saznati pristupom na link: https://strukturnifondovi.hr/, a o Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na link: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

EU vizuali

 

 


 

INsig2 je korisnik bespovratnih sredstava za projekt "Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških rješenja"

INsig2 je korisnik bespovratnih sredstava za projekt "Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških rješenja" referentne oznake: KK.03 .2.1.17.0052, financiranog Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija) u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta određuje se na iznos 173.750,00 HRK, a iznos potpore je 97.300,00 HRK. 

Vaučer se izdaje u svrhu sufinanciranja ugovornog pružanja usluga usmjerenih na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Ugovorno pružanje usluga odnosi se na ponudu/predračun dostavljen od strane pružatelja Perpetuum mobile d.o.o., a usluga koja će se sufinancirati sastoji se od prihvatljive aktivnosti: Izrada i optimizacija poslovne web stranice za povećanje konkurentnosti i vidljivosti na tržištu. Usluga treba biti pružena najkasnije do 09. listopada 2019.

Kontakt: Edina Mujkić, voditeljica programa, e-mail adresa: edina.mujkic@insig2.com 

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete saznati pristupom na link: https://strukturnifondovi.hr/, a o Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na link: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

eu     esi    opkk       Europska unija