Nazad na sve

Projekt "Internacionalizacija poslovanja tvrtke INsig2 na novim međunarodnim tržištima"

Informacije o projektima

Ciljevi projekta

  1. Internacionalizacija poslovanja tvrtke INsig2
  2. Nastupi tvrtke na međunarodnim sajmovima/konferencijama
  3. Predstavljanje proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu
  4. Uvođenje vlastitih proizvoda na nova inozemna tržišta

Tijekom provedbe projekta “Internacionalizacija poslovanja tvrtke INsig2 na novim međunarodnim tržištima”, INsig2 nastupio je na slijedećim sajmovima/konferencijama:

  1. ICDDF – međunarodna konferencija komunikacijskih podataka i digitalne forenzike
  2. MILIPOL Paris – međunarodna konferencija  iz područja  domovinske sigurnosti i civilne obrane
  3. DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference – Konferencija u području državne sigurnosti
  4. Milipol Qatar –  međunarodna konferencija  iz područja  domovinske sigurnosti i civilne obrane na Bliskom istoku
  5. Forensics Europe Expo (FEE) – vodeća  izložba i konferencija u  području forenzičke znanosti i istraživanja u Europi
  6. HTCIA (The High Technology Crime Investigation Association’s), International Conference & Expo – konferencija u području istraživanja visoke tehnologije

Kontakt: Edina Mujkić, voditeljica programa, e-mail adresa: [email protected]