Projektiranje integriranih sustava tehničke zaštite

Projektiranje

Integrirani sigurnosni sustavi nastaju objedinjavanjem svih segmenata tehničke zaštite u jedinstveni sustav primjenom informacijskih tehnologija. Integracijom sustava tehničke zaštite povećava se stupanj sigurnosti sustava, a korisniku se omogućava jednostavniji i efikasniji nadzor i upravljanje.

U skladu s potrebama korisnika i važećoj Zakonskoj regulativi, uz primjenu najsuvremenijih rješenja u području integriranih sustava tehničke zaštite, INsig2 izrađuje projektnu dokumentaciju i svu ostalu tehničku dokumentaciju nužnu za izvedbu integriranih sustava tehničke zaštite, njihovo funkcioniranje, dokazivanje ispunjavanja svih zahtjeva i pravila struke te za korištenje i održavanje ugrađenih sustava.

Po fazama za izvedbu optimalnog rješenja integriranog sustava tehničke zaštite izrađuje se:

  • snimka postojećeg stanja s analizom problema
  • elaborat procjene ugroženosti s ocjenom rizika i kategorizacijom objekta
  • prijedlog mjera zaštite
  • projektni zadatak
  • idejno rješenje ili koncept zaštite
  • idejni projekt
  • tehnički elaborat
  • izvedbeni projekt
  • projekt izvedenog stanja

Ostala tehnička dokumentacija bitna za izradu i korištenje integriranih sustava tehničke zaštite obuhvaća: sigurnosne procedure, planove aktivnosti, alarmne planove, dokumentaciju za provođenje postupaka nadmetanja, planove i programe održavanja s procedurama, upute za rukovanje, upute za administriranje sustava i slično.