Slika

DataFocus 2019

30. travnja | Sheraton hotel Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Glavni cilj DataFocus-a leži u razmjeni iskustva.

Na jednom mjestu okupljamo istražitelje tijela za provedbu zakona, tužitelje, suce, sudske vještake i druge stručnjake te im pružamo priliku da razmjene svoja znanja o digitalnim dokazima i iskustva u digitalnim forenzičkim istragama.

Od 2012. godine

0 + godina

Svake godine

0 + sudionika

Ulaz

Besplatan

DataFocus

DataFocus konferencija podijeljena je u nekoliko cjelina

Kroz različite cjeline sudionicima se nude različite mogućnosti, sve od interaktivnih radionica, demonstracija novih proizvoda i usluga pa do predavanja fokusiraih na tehničke aspekte istraga.

1

Istražiteljska cjelina

Predavanja fokusirana na tehničke aspekte pronalaženja, očuvanja i obrade digitalnih dokaza te predstavljanje digitalnih dokaza u kaznenim i u pravnim postupcima.

2

Tehnička cjelina

Predstavljanje i demonstracija najnovijih proizvoda i usluga u digitalnoj forenzici održana od strane stručnjaka iz tog područja.

3

Radionice

U sklopu događaja organizirane su radionice koje omogućuju sudionicima da isprobaju najnovije alate te im pružaju priliku za povezivanje s raznim proizvođačima iz područja digitalne forenzike.

Raspored

Raspored

8:30-9:00

Registracija sudionika, kava dobrodošlice

9:00 – 9:30

Otvaranje konferencije (Velika dvorana - Sekcija B) - Goran Oparnica, Direktor, INsig2, Hrvatska, Dražen Jelenić, Državni odvjetnik RH, Hrvatska, Davor Božinović, Dr. Sc., Ministar, MUP, Hrvatska

Daniela Trbović

Voditeljica

9:30-10:15

Plenarno predavanje (Velika dvorana - Sekcija B): Novi instrumenti prekogranične suradnje u pristupu e-dokazima: Dotičemo li dno?

Dr. Sc. Tatiana Tropina

viši stručni istraživač, Max Planck institut, Savezna Republika Njemačka

10:15-11:00

Plenarno predavanje (Velika dvorana - Sekcija B): Pristup elektoničkim dokazima: Put prema drugom Dodatnom protokolu Budimpeštanske konvencije

Markko Künnapu

član Odbora za konvenciju o kibernetičkim kriminalima (T-CY), Vijeće Europe, Estonija

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-12:00

Društvene mreže & digitalni dokazi. Španjolski pristup

Patricia Ayodeji

pravnik osnivač, E-PDP PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Španjolska

12:05-13:10

Hakeri u zakonu: Brak sa zlonamjernim softverom i kaznena pravda

Steven David Brown

stručnjak za kriminal, pravosuđe i provođenje zakona, Austrija

13:15-14:30

Ručak - restoran Tomislav

14:30-15:00

Korištenje digitalnih dokaza u kriminalnim slučajevima

Darinka Brđanović

zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Varaždinu, Hrvatska

15:05-16:10

Elektronički dokazi i zaštita ljudskih prava

Kornelija Ivanušić

sutkinja, Općinski sud u Velikoj Gorici, Hrvatska

Bojana Paunović

sutkinja, Žalbeni sud u Beogradu, Srbija

Vladimir Milošeski

državni odvjetnik, Općinsko državno odvjetništvo u Skoplju, Sjeverna Makedonija

16:15-16:45

Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka - GDPR u sudskim odlukama

Vitomir Boić

sudac, Općinski sud u Velikoj Gorici, Hrvatska

17:00-17:15

Zatvaranje konferencije - Izvlačanje nagrada, završna riječ organizatora

9:00-9:30

Otvaranje konferencije - Goran Oparnica, Direktor, INsig2, Hrvatska, Dražen Jelenić, Državni odvjetnik RH, Hrvatska, Davor Božinović, Dr. Sc., Ministar, MUP, Hrvatska

Daniela Trbović

voditeljica

9:30-10:15

Plenarno predavanje: Novi instrumenti prekogranične suradnje u pristupu e-dokazima: Dotičemo li dno?

Dr. Sc. Tatiana Tropina

viši stručni istraživač, Max Planck institut, Savezna Republika Njemačka

10:15-11:00

Plenarno predavanje: Pristup elektoničkim dokazima: Put prema drugom Dodatnom protokolu Budimpeštanske konvencije

Markko Künnapu

član Odbora za konvenciju o kibernetičkim kriminalima (T-CY), Vijeće Europe, Estonija

11:30-12:00

Financijski kriminal i što možemo naučiti od banaka

Lucia Ana Tomić, Direktor

Hrvatska poštanska banka, Hrvatska

12:05-12:35

Napredne tehnike nabavke hardvera - Ne odustajte od njih još!

Bob Elder

CEO-Partner, Teel Technologies, Kanada

12:40-13:10

Nezakonita prodaja duhana na internetu

Chris Mckenzie

Operativni voditelj, protu-nezakonita trgovina, Ujedinjeno Kraljevstvo

14:30-15:00

Analiza baze podataka za identifikaciju počinitelja kaznenih djela - studija slučaja

Dražen Škrtić

policijski savjetnik, MUP, Hrvatska

15:05-15:35

Kako se ne izgubiti u džungli podataka

Rūta Jašinskienė

konzultant, NRD CS, Litva

15:40-16:10

Forenzička analiza cyber incidenata

Damir Paladin

direktor, Borea, Hrvatska

16:15-16:45

Forenzika baze podataka fiskalnih blagajni

Ante Markić

sudski vještak, Hrvatska

11:30-12:00

Novosti vezane uz EnCase & Tableau

Stephen Gregory

glavni savjetnik za forenzička rješenja, Opentext, Kanada

12:05 – 12:35

Brzo rezanje slika i videa uz pomoć Lace Forensic Carver

Antoine Normand

CEO, Bluebear, Kanada

12:40-13:10

AD Quin-C - sljedeć korak za digitalnu forenziku

Artem Kruzhilin

državni menadžer, AccessData, SAD

14:30-15:00

Fizički dešifrirane slike s Mac računala s T2 čipom

Tim Thorne

forenzički analitičar i instruktor, BlackBag Technologies, SAD

15:05-15:35

WhatsApp forenzika. Napredne metode ekstrakcije i dešifriranja

Tanya Pankova

direktor marketinga, Oxygen Forensics, SAD

15:40-16:10

Pregled proizvoda Magnet Forensics i istaknuti dijelovi AXIOM 3.0

Carl Tinker

direktor prodaje, Magnet Forensics, Kanada

Patrick Griffith

Regional Account Manager, Magnet Forensics, Kanada

16:15-16:45

Snaga digitalne analize podataka

Ariel Karayev

Sales Engineer, Cellebrite, Izrael

11:30-13:10

BlackLight za Windows analitiku

Tim Thorne

forenzički analitičar i instruktor, BlackBag Technologies, SAD

14:30-16:45

Forenzika auta

Saša Deković

konzultant, INsig2, Hrvatska

Plenarni predavači

Svi predavači

Ante Markić

Antoine Normand

Ariel Karayev

Bob Elder

Carl Tinker

Damir Paladin

Darinka Brđanović

Dražen Škrtić

Lucia Ana Tomić

Patricia Ayodeji

Patrick Griffith

Rūta Jašinskienė

Stephen Gregory

Steven David Brown

Tatiana Pankova

Vitomir Boić

Slika
Lokacija

Sheraton hotel Zagreb

Ul. kneza Borne 2, 10000, Zagreb, Croatia

DataFocus arhiva

DataFocus je internacionalna konferencija o digitalnim dokazima koju uspješno organiziramo još od 2012 godine.

Vidi sve