Slika

DataFocus 2013

9. travnja | Hotel Antunović, Zagreb, Hrvatska

Glavni cilj DataFocus-a leži u razmjeni iskustva

Na jednom mjestu okupljamo istražitelje tijela za provedbu zakona, tužitelje, suce, sudske vještake i druge stručnjake te im pružamo priliku da razmjene svoja znanja o digitalnim dokazima i iskustva u digitalnim forenzičkim istragama.

Od 2012. godine

0 + godina

Svake godine

0 + sudionika

Ulaz

Besplatan

DataFocus podijeljena je u nekoliko cjelina

Kroz različite cjeline sudionicima se nude različite mogućnosti, sve od interaktivnih radionica, demonstracija novih proizvoda i usluga pa do predavanja fokusiraih na tehničke aspekte istraga.

1

Istražiteljska cjelina

Predavanja fokusirana na tehničke aspekte pronalaženja, očuvanja i obrade digitalnih dokaza te predstavljanje digitalnih dokaza u kaznenim i u pravnim postupcima.

2

Tehnička cjelina

Predstavljanje i demonstracija najnovijih proizvoda i usluga u digitalnoj forenzici održana od strane stručnjaka iz tog područja.

3

Radionice

U sklopu događaja organizirane su radionice koje omogućuju sudionicima da isprobaju najnovije alate te im pružaju priliku za povezivanje s raznim proizvođačima iz područja digitalne forenzike.

Agenda

Agenda

8:00 - 8:30

Registracija sudionika, kava dobrodošlice

8:30 – 8:50

Otvaranje konferencije; Goran Oparnica, dipl. ing., direktor, INsig2 Dragan Novosel, dipl. iur., Prvi zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH Evelin Tonković, dipl. iur., zamjenik ministra unutarnjih poslova RH

Zoran Šprajc

Voditelj

8:50 - 10:30

Plenarna predavanja: Osposobljavanje tužitelja u UK

Esther George

LLB (Hons), LLM, MA, Senior Policy Advisor at Crown Prosecution Service, UK

8:50 - 10:30

Plenarna predavanja: Značaj digitalnih dokaza u kaznenom postupku

Dražen Tripalo

Mag. iur., sudac Vrhovnog suda RH

8:50 - 10:30

Plenarna predavanja: Međunarodna kaznenopravna suradnja u informacijskom društvu

Prof. Zlata Đurđević

Dr. sc., Pravni fakultet

8:50 - 10:30

Plenarna predavanja: Hrvatsko kazneno pravo pred izazovom računalnog kriminaliteta

Prof. Davor Derenčinović

Dr. sc., Pravni fakultet Zagreb

10:30 - 10:45

PAUZA ZA KAVU

10:45 - 11:15

Savremeni trendovi visokotehnološkog kriminala i iskustva MUP-a Republike Srbije

Dr. sc. Branislav Veselinović

Glavni policijski inspektor u MUP-u Republike Srbije

11:15 - 11:45

Slovenska policija in kibernetski kriminal

Toni Kastelic

Dipl. ekon., vodja centra za računalniško raziskovanje pri kriminalistični policiji Republike Slovenije

11:45 - 12:15

Iskustva MUP RH u borbi protiv visokotehnološkog kriminala

Ivan Mijatović

Odjel za visokotehnološki kriminalitet, PNUSKOK

12:15 - 12:45

Forenzika kriptiranih sadržaja

Mr. sc. Damir Palavra

Stalni sudski vještak

12:45 - 14:00

RUČAK

14:00 - 14:30

Slučaj ButterFly malicious code (virus) - Međunarodno iskustvo iz Slovenije

Borut Štok

Vodja Oddelka za računalniško preiskovanje, Policijska uprava Maribor

14:30 - 15:00

“SpyEye” malicionzni softver

Dražen Višnjić

Načelnik odeljenja za sprečavanje visokotehnološkog kriminaliteta, MUP Republike Srpske, Banja Luka

15:00 - 15:30

ISO 27037 – Smjernice za identificiranje, prikupljanje, akviziciju i očuvanje digitalnih dokaza

Damir Paladin

Dipl.ing. Stalni sudski vještak

15:30 - 16:00

Zakoniti postupci izuzimanja IT opreme u Sloveniji

Tadej Stergar

Mag., direktor IFIT-a

Janko Šavnik

Spec. inf. varnosti, IFIT

16:00 - 16:30

Forenzika clouda

Primož Kragelj

Viši savjetnik Deloitte revizija, Slovenija

16:30 - 17:00

Zatvaranje konferencije; Izvlačenje nagrada, Završna riječ organizatora

8:00 - 8:30

REGISTRACIJA SUDIONIKA, KAVA DOBRODOŠLICE

8:30 - 8:50

Otvaranje konferencije

DVORANA 1

8:50 - 10:30

Plenarna predavanja

DVORANA 1

10:30 - 10:45

PAUZA ZA KAVU

10:45 - 11:15

Pravno uređenje elektroničkih dokaza u kaznenom postupku

Doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Pravni fakultet Zagreb

11:15 - 11:45

Pravni aspekti online tajnih istraga

Doc. dr. sc. Matko Pajčić

Pravni fakultet Split

11:45 - 12:15

Nove odredbe KZ-a iz domene računalnog kriminala

Aleksandar Maršavelski

LL.M. Pravni fakultet Zagreb

12:15 - 12:45

Zaštita intelektualnog kapitala u digitalnom dobu

Mladen Vukmir, dipl. iur.

Vukmir & Associates

12:45 - 14:00

RUČAK

14:00 - 14:30

Digitalni dokazi u parničnom postupku

Martina Živanović

Viša sudska savjetnica Županijskog suda u Velikoj Gorici

14:30 - 15:00

Privatnost na Internetu

Dr. sc. Željko Ivanković

Magazin Banka

15:00 - 15:30

Kakve tragove ostavlja digitalni napadač?

Mr. sc. Predrag Pale

Fakultet elektrotehnike i računarstva

15:30 - 16:00

Suradnja privatnog i javnog sektora u vještačenjima

Prof. dr. sc. Miroslav Bača

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

16:00 - 16:30

Elektronički potpis

Irena Kukina, mag. ing.

EnCE, konzultant INsig2

16:30 - 17:00

Zatvaranje konferencije

DVORANA 1

10:45 - 11:15

Radionica UFED Mobile Device Forensics

Yuval Ben-Moshe

Forensics Technical Director, Cellebrite, Izrael

14:00 -14:30

Guidance Software Forensic Solutions – Advancing the Practice of Digital Forensics

Steve Gregory

EnCE, Forensic Solution Specialist Guidance Software, UK

14:30 - 15:00

Forensic Workstations

Kai Jessen

Sales Manager, mh-SERVICE, Njemačka

15:00 - 15:30

Catching the Ghost: How to Discover Ephemeral Evidence with Live RAM Analysis

Yuri Gubanov

Founder and CEO, Belkasoft, Rusija

15:30 - 16:00

Countering the Technical and Practical Hurdles Challenging Lawful Intercept

Sune Græsbøll Ottesen

BAE Systems Detica, Danska

16:00 - 16:30

Faster Child Exploitation Evidence Processing Using Biometric and Image/Video Recognition Technologies

Antoine Normand

CEO BlueBear LES, Kanada

16:30 - 17:00

Zatvaranje konferencije

DVORANA 1

Plenarni predavači

Svi predavači

Esther George

Dražen Tripalo

Zlata Đurđević

Davor Derenčinović

Branislav Veselinović

Elizabeta Ivičević Karas

Yuval Ben-Moshe

Toni Kastelic

Matko Pajčić

Ivan Mijatović

Aleksandar Maršavelski

Damir Palavra

Mladen Vukmir

Borut Štok

Martina Živanović

Steve Gregory

Dražen Višnjić

Željko Ivanković

Kai Jessen

Damir Paladin

Predrag Pale

Yuri Gubanov

Tadej Stergar

Janko Šavnik

Miroslav Bača

Sune Græsbøll Ottesen

Primož Kragelj

Irena Kukina

Antoine Normand

Izlagači

Slika
Lokacija

Hotel Antunović

Zagrebačka avenija 100a, 10090, Zagreb, Croatia

DataFocus Arhiva

DataFocus je internacionalna konferencija o digitalnim dokazima koju uspješno organiziramo još od 2012 godine.

vidi sve