Ivan Mijatović

about
No Photo
Glavni policijski inspektor, MUP RH, Hrvatska

Ivan Mijatović, dipl. pravnik – glavni policijski inspektor, MUP, PNUSKOK, Odjel za visokotehnološki kriminalitet.
U Ministarstvu unutarnjih poslova zaposlen od 1. srpnja 1993. godine kada je počeo raditi u Odjelu gospodarskog kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke gdje se u razdoblju od 1994. do 1999. g. između ostalog bavio i povredama prava intelektualnog vlasništva. U tom smislu bio je nositelj akcije "Autor" za područje navedene Policijske uprave što je bila prva akcije te vrste u državi, a prema čijem obrascu su organizirane slične akcije u svim ostalim policijskim upravama.
Računalnim kriminalitetom počeo se baviti 1995. godine kada je završio osnovnu edukaciju iz računalnog kriminaliteta koja je organizirana u suradnji sa Scotland Yardom. Stečena znanja proširivao je i unapređivao u više navrata i na više seminara, tečajeva, radionica i ostalim oblicima edukacije organiziranih od strane domaćih i stranih institucija, kao što su "Međunarodni tečaj o suzbijanju računalnog kriminaliteta" (Dubrovnik), "Tečaj o suzbijanju seksualnog iskorištavanja djece na internetu" (Selm, S. R. Njemačka),  "Međunarodni seminar o prevenciji i odgovoru na cyber napade" (Yerevan, R. Armenija), "Osnovni tečaj računalne forenzike" (Budimpešta, R. Mađarska), "Napredni tečaj o cyber kriminalitetu" (Budenheim, S. R. Njemačka), međunarodna radionica kontakt točki 24/7 za cyber kriminalitet (Rim, R. Italija), kongres o e-kriminalu u suorganizaciji Nacionalne kriminalističke policije Velike Britanije – NCA (London, Velika Britanija) i dr.
Održao izlaganja na raznim događanjima kao što su Plenarna sjednica odbora Konvencije o kibernetičkom kriminalitetu (Strasbourg, R. Francuska), regionalna konferencija RACVIAC-a o utjecaju cyber kriminaliteta na gospodarstvo u JI Europi (Rakitje), međunarodna konferencija povodom početka projekta Vijeća Europe "GLACY" (Dakar, Senegal), regionalna konferencija OESS-a o visokotehnološkom kriminalitetu (Budva, Crna Gora), DataFocus 2013. (Zagreb), Pravosudna akademija u Zagrebu i dr. Moderator na više seminara, konferencija, tečajeva.
Član više radnih skupina u zemlji i delegacija Republike Hrvatske u inozemstvu.
Dobitnik dvije godišnje nagrade ministra unutarnjih poslova, 1996. i 2005. godine.


Međunarodna suradnja i osiguranje digitalnih dokaza

Međunarodni organizirani kriminal adaptira se, prihvaća novu tehnologiju, sve se više i sve češće koristi računalima i drugim elektroničkim uređajima te Internetom, pa tako nove generacije kriminalaca u stvari predstavljaju nove kriminalne kategorije. Odlična upućenost počinitelja kaznenih djela u tehnike cyber kriminala više je nego ozbiljan signal međunarodnoj zajednici i njezinim članicama, pa tako i Hrvatskoj da se tim kaznenim djelima posebno posvete. Počinjenjem ovih kaznenih djela ne nanosi se samo materijalna šteta nego se krši temeljno ljudsko pravo na poštivanje privatnosti, doma i komunikacije, a u široke mase se često želi unijeti osjećaj nesigurnosti i ugroženosti.
S obzirom na masovnu i sve intenzivniju uporabu računala i druge elektroničke opreme te interneta, sofisticirane metode zlouporaba informacijske tehnologije, iskorištavanje računalno-sigurnosnih slabosti, mogućnost ostvarivanja visokog stupnja anonimnosti, pri čemu počinitelj i žrtva mogu biti na vrlo udaljenim mjestima na svijetu, nameće se potreba za intenziviranjem međunarodne suradnje u cilju prevencije i suzbijanja navedenog oblika kriminaliteta.
Digitalni dokazi su osjetljivi, lako se brišu, mijenjaju i time kompromitiraju, često su skriveni i lako se mogu prenijeti preko granične crte. To je dodatni razlog zbog kojeg suradnju konstantno treba unapređivati pri čemu se međusobno povjerenja partnera nameće kao prioritet. Bez pronalaženja, osiguranja i međusobne razmjene digitalnih dokaza nema niti uspješne borbe protiv cyber kriminala.
Upravo zato treba iskoristiti sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju, a osobito mrežu 24/7 za cyber kriminalitet.
 

Predavanje

Međunarodna suradnja i osiguranje digitalnih dokaza
-