DataFocus 2013

DataFocus
Hotel Antunović, Zagreb, Hrvatska

datafocus

Podignuli smo DataFocus 2013 na još višu razinu nego prošle godine pozivajući istaknute europske stručnjake da se aktivno uključe u konferenciju i podijele s nama europsko tehničko i pravno iskustvo.


Konferencija će biti besplatna za sve sudionike, uz pozivnicu organizatora.

 

DataFocus 2013 organiziran je u tri tematske cjeline 

Pravna cjelina

Predavanja o pravnom aspektu prikupljanja, obrade i predstavljanja digitalnih dokaza u kaznenim i upravnim postupcima.

Istražiteljska cjelina 

Predavanja o tehničkom aspektu pronalaženja, očuvanja i obrade digitalnih dokaza.

Tehnička cjelina

Izlagači kroz svoje prezentacije upoznaju posjetitelje s najnovijim proizvodima, uslugama i trendovima iz područja digitalne forenzike.

 

Program

Vrijeme

Dvorana 1
(Istražiteljska sekcija)

Dvorana 2
(Pravna sekcija)

Dvorana 3
(Tehnička sekcija)

  8:00-8:30

  Registracija učesnika, kava dobrodošlice

  8:30-8:50

Otvaranje konferencije 


Goran Oparnica, dipl. ing., direktor, INsig2
Dragan Novosel, dipl. iur., Prvi zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH 
Evelin Tonković, dipl. iur., zamjenik ministra unutarnjih poslova RH

 

Voditelj: 
Zoran Šprajc

  8:50-10:30

Plenarna predavanja


Osposobljavanje tužitelja u UK 
Esther George, LLB (Hons), LLM, MA, Senior Policy Advisor at Crown Prosecution Service, UK


Značaj digitalnih dokaza u kaznenom postupku 
Dražen Tripalo, mag. iur., sudac Vrhovnog suda RH 


Međunarodna kaznenopravna suradnja u informacijskom društvu
Prof. Zlata Đurđević, dr. sc., Pravni fakultet


Hrvatsko kazneno pravo pred izazovom računalnog kriminaliteta 
Prof. Davor Derenčinović, dr. sc., Pravni fakultet Zagreb

  10:30-10:45

  Pauza za kavu

  10:45-11:15

Savremeni trendovi visokotehnološkog kriminala i iskustva MUP-a  Republike Srbije

 

Dr. sc. Branislav Veselinović, Glavni policijski inspektor u MUP-u Republike Srbije

Pravno uređenje elektroničkih dokaza u kaznenom postupku

 

Doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Pravni fakultet Zagreb
 

Radionica UFED

Mobile Device Forensics

 

Yuval Ben-Moshe, Forensics Technical Director,
Cellebrite, Izrael

  11:15-11:45

Slovenska policija in kibernetski kriminal

 

Toni Kastelic, dipl. ekon., vodja centra za računalniško raziskovanje pri kriminalistični policiji Republike Slovenije

Pravni aspekti online tajnih istraga

 

Doc. dr. sc. Matko Pajčić
Pravni fakultet Split
 

 
  11:45-12:15

Iskustva MUP RH u borbi protiv visokotehnološkog kriminala

 

Ivan Mijatović, Odjel za visokotehnološki kriminalitet, PNUSKOK
 

Nove odredbe KZ-a iz domene računalnog kriminala

 

Aleksandar Maršavelski, LL.M.
Pravni fakultet Zagreb
 

 
  12:15-12:45

Forenzika kriptiranih sadržaja

 

Mr. sc. Damir Palavra
Stalni sudski vještak
 

Zaštita intelektualnog kapitala u digitalnom dobu

 

Mladen Vukmir, dipl. iur.
Vukmir & Associates 
 

 

  12:45-14:00

  Ručak

  14:00-14:30

 

Slučaj ButterFly malicious code (virus) - Međunarodno iskustvo iz Slovenije

 

Borut Štok, vodja Oddelka za računalniško preiskovanje, Policijska uprava Maribor
 

 

Digitalni dokazi u parničnom postupku

 

Martina Živanović, viša sudska savjetnica Županijskog suda u Velikoj Gorici
 

Guidance Software Forensic Solutions – Advancing the Practice of Digital Forensics

 

Steve Gregory, EnCE, Forensic Solution Specialist
Guidance Software, UK

  14:30-15:00

 

“SpyEye” malicionzni softver

p

 

Dražen Višnjić, Načelnik odeljenja za sprečavanje visokotehnološkog kriminaliteta, MUP Republike Srpske, Banja Luka

Privatnost na Internetu

 

 

Dr. sc. Željko Ivanković
magazin Banka 

 

Forensic Workstations

 

 

Kai Jessen, Sales Manager,
mh-SERVICE, Njemačka

  15:00-15:30

ISO 27037 – Smjernice za identificiranje, prikupljanje, akviziciju i očuvanje digitalnih dokaza

 

Damir Paladin, dipl.ing.
Stalni sudski vještak
 

Kakve tragove ostavlja digitalni napadač?

 

Mr. sc. Predrag Pale
Fakultet elektrotehnike i računarstva


 

Catching the Ghost: How to Discover Ephemeral Evidence with Live RAM Analysis

 

Yuri Gubanov, Founder and CEO, Belkasoft, Rusija

  15:30-16:00

Zakoniti postupci izuzimanja IT opreme u Sloveniji

 

Tadej Stergar, mag., direktor IFIT-a
Janko Šavnik, spec. inf. varnosti, IFIT
 

Suradnja privatnog i javnog sektora u vještačenjima

 

Prof. dr. sc. Miroslav Bača
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

Countering the Technical and Practical Hurdles Challenging Lawful Intercept

 

Sune Græsbøll Ottesen,
BAE Systems Detica, Danska

  16:00-16:30

Forenzika clouda

 

Primož Kragelj, viši savjetnik
Deloitte revizija, Slovenija
 

Elektronički potpis

 

Irena Kukina, mag. ing., EnCE, konzultant
INsig2

Faster Child Exploitation Evidence Processing Using Biometric and Image/Video Recognition Technologies

 

Antoine Normand, CEO
BlueBear LES, Kanada

  16:30-17:00

Zatvaranje konferencije 


     Izvlačenje nagrada
     Završna riječ organizatora

 

Plenarni predavači

Esther George

LLB (Hons), LLM, MA, Viši savjetnik za politiku u Crown Tužiteljstvu, UK
Više o predavaču

Dražen Tripalo

Sudac Vrhovnog suda RH
Više o predavaču

Zlata Đurđević

Pravni fakultet Zagreb
Više o predavaču

Davor Derenčinović

Pravni fakultet Zagreb
Više o predavaču

Predavači

Aleksandar Maršavelski

Damir Paladin

Damir Palavra

Miroslav Bača

DataFocus 2013 se održava u Zagrebu u Hotelu Antunović.