Cybercoalition_2021_INsig2_NATO
NATO vježba Cyber Coalition 2021
studeni 30, 2021 | Event

Galerija slika

INsig2 aktivno sudjeluje u četrnaestoj NATO vježbi

Vlade, državne institucije, organizacije i kompanije u svojem djelovanju sve više koriste kibernetički prostor što dovodi do većeg rizika od hakerskih napada. Upravo se hakerski napadi danas smatraju najvećom prijetnjom svjetskom miru i sigurnosti. Prijetnje iz kibernetičkog prostora najbrži su rastući sigurnosni izazov današnjice. Prijetnje NATO Savezu postaju sve češće i kompleksnije te napad na jednu članicu može ugroziti cijeli Savez. Stoga je sigurnost kibernetičkog prostora postala sigurnosni prioritet NATO-a i njegovih članica.

Za razvoj sposobnosti kibernetičke obrane jedan od najučinkovitijih alata su vježbe. Cilj ovakvih vježbi jest osnažiti koordinaciju i suradnju između NATO Saveza i njegovih članica, te poboljšati mogućnosti odvraćanja, obrane i suzbijanja prijetnji u i kroz kibernetički prostor.

„Cyber Coalition 2021“ najveća je NATO vježba u području kibernetičke obrane. Organizirana je od strane Savezničkog zapovjedništva za transformacije (ACT),  a održava se od 29. studenog do 03. prosinca na više desetaka lokacija u zemljama sudionicama. U 14. izdanju vježba je okupila više od 1000 sudionika iz 34 zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja, akademske zajednice i industrije. Organizacija vježbe je po drugi put suočena sa specifičnim izazovima provedbe svih zapovijeđenih mjera suzbijanja epidemije SARS COV-2.

Republika Hrvatska u vježbi sudjeluje od 2009. godine kao promatrač, a od 2013. kao aktivni sudionik vježbe. Od 2016. Zapovjedništvo za kibernetički prostor određeno je kao nacionalni nositelj vježbe. Važno je istaknuti da vježba osim stručnjaka iz MORH i OS RH, uključuje i sudionike iz drugih državnih institucija (Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Sigurnosno obavještajna agencija, Zavod za sigurnost informacijskih sustava, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Agencija za zaštitu osobnih podataka), akademske zajednice (Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Pravni fakultet Osijek, Algebra) te privatnog sektora (INSIG2 d.o.o., INFIGO IS, Microsoft Hrvatska, EDURON IS).

Uz Zapovjedništvo za kibernetički prostor važan čimbenik jest i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET koji koordinira aktivnosti akademske zajednice i industrije.

Vježba doprinosi NATO-voj transformaciji kibernetičkog prostora pružanjem platforme za identificiranje nedostataka u sposobnostima, zahtjeva za obukom i potvrdu postupaka u razvoju kako bi se podržao razvoj kibernetičkog ratovanja i poboljšalo kibernetičko obrazovanje i obuka.

Za ovogodišnje izdanje vježbe oformljen je tim Oružanih snaga RH sastavljen od 10 djelatnika, a svoje je aktivnosti u vježbi provodio u vojarni „Petar Zrinski“ u prostorima Simulacijskog središta Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV u Zagrebu, a dva su pripadnika upućena u NATO-ov centar izvrsnosti za kibernetičku odbranu koji se nalazi u Talinu, Estonija od kuda sudjeluju u upravljanju provedbe vježbe.

Po prvi puta na jednoj lokaciji ustrojena je jedinstvena obučna skupina sadržana od stručnih predstavnika tijela državne uprave koje sudjeluju u osiguravanju sigurnosti kibernetičkog prostora Republike Hrvatske (MORH, SOA, ZSIS, MUP, CARNET, MVEP, AZOP) te osnaženo sudjelovanje pravnih stručnjaka državnih tijela i akademske zajednice u svakom pojedinom scenariju.

Scenariji vježbe izmišljeni su i prilagođavaju se aktualnoj situaciji i mogućim ugrozama u području djelovanja oružanih snaga bilo koje od zemalja sudionica – članica NATO. Scenarijima se upravlja iz središta u Tallinu, od kuda se otklanjanje incidenata ciljano prepušta pojedinim nacionalnim sudionicima. Njihova je zadaća otkrivanje napada i utvrđivanje činjeničnog stanja, povratna informaciju o uočenom, utvrđivanje utjecaja na ostale sudionike, otklanjanje prijetnje i strukturirano izvješćivanje o učinjenom. Ovakav oblik vježbe iznimno je bitan za sve sudionike jer se na kraju svake provedene vježbe stječu sposobnosti koje su korisne u stvarnim situacijama te podrazumijeva testiranje taktičkih, operativnih i pravnih postupaka, razmjenu informacija te suradnju s ključnim partnerima u zaštiti kibernetičkog prostora.