Mobile Forensics
Forenzika mobilnih uređaja
rujan 09, 2019 | Event

Galerija slika

Razina tečaja: srednja

cal 9. - 13. rujna 2019

map Sevilla, Španjolska

eng Engleski jezik 

class Učionica

tra  Nastavni materijali uključeni

cert Službeni certifikat 


Edukacija iz područja forenzike mobilnih uređaja nudi stjecanje znanja o forenzičkoj analizi mobilnih uređaja te postupcima nužnima za povrat obrisanih i čuvanje postojećih podataka te pravilnoj uporabi alata za forenziku mobilnih uređaja. Sadržaj tečaja je opsežan, a obuhvaća sve aspekte osnovnih ispitivanja SIM kartica, memorijskih kartica, feature phone uređaja, GPS navigacijskih uređaja i pametnih telefona. Postoje tri razine ovog tečaja: osnovna, srednja i napredna. Sve razine uključuju razne praktične vježbe.

Opis tečaja
Ovaj tečaj nastavlja se na tečaj Forenzika mobilnih uređaja – osnovna razina. Bavi se naprednijim temama poput fizičke akvizicije, ispitivanja prikupljenih podataka te izvlačenja i analize izbrisanih podataka; u kombinaciji s praktičnim vježbama u kojima se upotrebljavaju najnoviji alati dostupni na tržištu. Glavne teme obuhvaćene ovim tečajem pokrivaju analizu datotečnih sustava Android i iOS, analizu aplikacija, baza podataka te napredno prikupljanje i povrat podataka. Tečaj također obuhvaća analizu internetskih elemenata, e-pošte, chata, slika i dokumenata. Konačno, tečaj obrađuje i forenzičku analizu operativnih sustava mobilnih uređaja BlackBerry i Windows Phone.

Potrebna predznanja
Položena osnovna razina tečaja Forenzika mobilnih uređaja i dobro poznavanje alata za forenziku mobilnih uređaja te operativnih sustava Windows. Dobro poznavanje osnovnih naredbi terminala.