ERA seminar “Fundamentals of computer forensics”
ERA seminar "Osnove računalne forenzike"
svibanj 27, 2019 | Event

Galerija slika

Lisabon, Portugal, 27. - 28. svibnja 2019

Seminar je organiziran u suradnji s Portugalskim centrom za sudske studije. Sudionici su bili suci, tužitelji i odvjetnici iz privatne prakse iz zemalja članica EU.
Glavne teme tokom seminara bile su razumijevanje interneta i povezane tehnologije, istrage dark weba, besplatni alati, vođenje forenzičke analize i obrada e-dokaza na sudu.

Program seminara bio je podijeljen u tri dijela. Prvi dio se odnosio na “Tehnička pitanja i osnovno razumijevanje internetske arhitekture i koncepata”, gdje je cilj bio upoznati sudionike s konceptima interneta i odgovarajućim alatima za istrage. 
Drugi dio se odnosio na „Provođenje stvarnih digitalno forenzičkih istraga", tijekom kojeg su savjetnici za digitalnu forenziku iz tvrtke INsig2, Savina Gruičić i Danijel Sladović, održali dvije prezentacije: „Očuvanje, lanac kontrole dokaza i upravljanje incidentima“ i „Provođenje forenzičke analize“. Cilj je bio educirati sudionike kako pravilno odgovoriti na potencijalnu forenzičku istragu kako bi se maksimizirala sačuvana količina informacija i kako izbjeći uobičajene pogreške na početku istrage.
Treći dio seminara održan je drugog dana i govorio je o “Računalna forenzika i pravni aspekti”, gdje su govornici ilustrirali vrste pravnih sporova koji se mogu pojaviti a uključuju digitalno forenzičke istrage i elektroničke dokaze.