Stephen Mason

about
Stephen Mason
Odvjetnik, znanstveni suradnik na Institutu za napredne pravne studije u Londonu i član IT panela pri Glavnom vijeću odvjetničke komore pokrajine Engleske i Walesa, Velika Britanija

Stephen Mason je odvjetnik, znanstveni suradnik na Institutu za napredne pravne studije u Londonu i član IT panela pri Glavnom vijeću odvjetničke komore pokrajine Engleske i Walesa. Autor je sljedećih djela: Elektronički potpisi u pravnim postupcima (Electronic Signatures in Law ) (3. izdanje, Cambridge University Press, 2012.) i Elektronsko bankarstvo: Zaštitite svoja prava(Electronic Banking: Protecting Your Rights ) (PP izdavaštvo, 2012.) te glavni urednik djela Elektronički dokazi (Electronic Evidence ) (3. izdanje, LexisNexis Buttenvorths, 2012.) koje obuhvaća 11 nadležnosti u području običajnog prava, uključujući i pravo Europske unije, kao i autor djela Međunarodni elektronički dokazi (International Electronic Evidence ) (Britanski institut međunarodnog i uporednog prava, 2008.) koje obuhvaća 36 nadležnosti u području građanskog prava. Pored navedenoga, on je i osnivač, glavni urednik i izdavač međunarodnog pravnog časopisa Zakon o digitalnim dokazima i elektroničkom potpisu(Digital Evidence and Electronic Signature Law Review) http://journals.sas.ac.uk/deeslr koji se izdaje već deset godina i koji je u međuvremenu postao međunarodna žarišna točka od interesa istraživačima koji se bave predmetnim područjem. Održao je brojne treninge i edukacije o elektroničkim dokazima namijenjene sucima i odvjetnicima i to na poziv i zahtjev sveučilišta, pravnih stručnih organizacija, ministarstava pravosuđa i Akademije za europsko pravo u Australiji, Indiji, Europskoj uniji, Tajlandu, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. G. Stephen je radio kao vanjski ispitivač na poslijediplomskim studijima na temu elektroničkih dokaza i to na postdiplomskom studiju na Sveučilištu u Oslu (2006.), doktorskom studiju na Sveučilištu u Exeteru (2013.), doktorskom studiju na Tehnološkom sveučilištu u Brisbaneu, država Queensland, Australija (u tijeku).


Sudska nadležnost i internet

U slučaju Yahoo! u Belgiji održane su brojne rasprave pred različitim razinama suda. Belgijski tužitelj počeo je istraživati prijevare na kreditnoj kartici, a neki od dokaza bili su u obliku elektroničke pošte koju su slali belgijski državljani, korisnici računa na servisu elektroničke pošte Yahoo. Belgijski tužitelj zauzeo je stajalište da je Yahoo djelovao na suverenom belgijskom teritoriju te da se stoga u predmetu trebaju primjenjivati belgijski propisi. Servis Yahoo s time se nije složio. U ovom će se izlaganju iznijeti činjenice i razmotriti pravni argumenti u ovom predmetu, važnom za razmatranje pitanja nadležnosti.

Predavanje

Sudska nadležnost i internet
-