Stephen Mason

about
Stephen Mason
Odvjetnik, znanstveni suradnik na Institutu za napredne pravne studije u Londonu i član IT panela pri Glavnom vijeću odvjetničke komore pokrajine Engleske i Walesa, Velika Britanija

Stephen Mason je odvjetnik, znanstveni suradnik na Institutu za napredne pravne studije u Londonu i član IT panela pri Glavnom vijeću odvjetničke komore pokrajine Engleske i Walesa. Autor je sljedećih djela: Elektronički potpisi u pravnim postupcima (Electronic Signatures in Law ) (3. izdanje, Cambridge University Press, 2012.) i Elektronsko bankarstvo: Zaštitite svoja prava (Electronic Banking: Protecting Your Rights ) (PP izdavaštvo, 2012.) te glavni urednik djela Elektronički dokazi (Electronic Evidence ) (3. izdanje, LexisNexis Buttenvorths, 2012.) koje obuhvaća 11 nadležnosti u području običajnog prava, uključujući i pravo Europske unije, kao i autor djela Međunarodni elektronički dokazi (International Electronic Evidence ) (Britanski institut međunarodnog i uporednog prava, 2008.) koje obuhvaća 36 nadležnosti u području građanskog prava. Pored navedenoga, on je i osnivač, glavni urednik i izdavač međunarodnog pravnog časopisa Zakon o digitalnim dokazima i elektroničkom potpisu (Digital Evidence and Electronic Signature Law Review) http://journals.sas.ac.uk/deeslr koji se izdaje već deset godina i koji je u međuvremenu postao međunarodna žarišna točka od interesa istraživačima koji se bave predmetnim područjem. Održao je brojne treninge i edukacije o elektroničkim dokazima namijenjene sucima i odvjetnicima i to na poziv i zahtjev sveučilišta, pravnih stručnih organizacija, ministarstava pravosuđa i Akademije za europsko pravo u Australiji, Indiji, Europskoj uniji, Tajlandu, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. G. Stephen je radio kao vanjski ispitivač na poslijediplomskim studijima na temu elektroničkih dokaza i to na postdiplomskom studiju na Sveučilištu u Oslu (2006.), doktorskom studiju na Sveučilištu u Exeteru (2013.), doktorskom studiju na Tehnološkom sveučilištu u Brisbaneu, država Queensland, Australija (u tijeku).


Konvencija o elektroničkim dokazima

Dokazi u elektroničkom obliku su postali normalan dio života u sudskom postupku diljem svijeta. Mnogi suci, odvjetnici i profesori Pravnog fakulteta ignoriraju ovu temu i bore se s prihvaćanjem iste na odgovarajući način. Neovisno o tome što se smatra svrhom pravosuđa u bilo kojem području nadležnosti, sudski proces bi morao osigurati pravičnost strankama u postupku. A to bi nadalje trebalo značiti da sudac i odvjetnici trebaju biti kompetentni postupati s elektroničkim dokazima i moći ih procjenjivati - kao uostalom i istražna tijela koja sudjeluju u kaznenim postupcima.
Nadalje, profesori Pravnog fakulteta i osobe nadležne za prihvat budućih studenata prava koji žele postati odvjetnici dužni su osigurati budućim odvjetnicima sve potrebne obrazovne kvalifikacije, vještine i znanje kako bi oni svojim klijentima mogli pružiti potrebne stručne savjete. Ovu dužnost imaju i one osobe koje se oslanjaju na odvjetnike kada im je potreban pravni savjet.
U cilju olakšavanja boljeg razumijevanja elektroničkih dokaza, posebno u trenutku kada elektronički dokaz prekoračuje granice nadležnosti, smatra se da je upravo Konvencija o elektroničkim dokazima onaj instrument koji promiče potrebu osoba odgovornih za pravdu širom svijeta da razmotre važnost ove teme.
Ovo izlaganje govori upravo o toj temi i ističe glavne značajke prvog nacrta ove Konvencije jer je ona otvorena za javne komentare i dopune.

Predavanje

Konvencija o elektroničkim dokazima
-