Dražen Škrtić

about
drazen
Policijski savjetnik, MUP, Republika Hrvatska

Dr. sc. Dražen Škrtić diplomirao je na Višoj školi za unutarnje poslove 1994. godine, a  na Visokoj policijskoj školi 1999. godine. Poslijediplomski znanstveni studij iz kaznenopravnih znanosti  završio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Doktorsku disertaciju Kaznenopravna zaštita informatičkih sadržaja obranio je 2011. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Od 1990. godine zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi karlovačkoj. Od 2012. do 2015. godine bio je predavač je pravnih kolegija na Veleučilištu u Karlovcu. Područje njegovog znanstvenog interesa je kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i sa navedenim povezni dijelovi radnog, upravnog i trgovačkog (poslovnog) prava. Član je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu.  Objavio je više znanstvenih i stručnih radova i predavanja s područja računalnog kriminaliteta. Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova. Na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu prezentirao je radove s područja materijalnog kaznenog prava odnosna kaznena djela računalnog kriminaliteta, posebnih oblika računalnih prijevara te postupovnog kaznenog prava vezanih za pribavljanje digitalnih dokaza s medija za pohranu računalnih podataka koji nisu pod kontrolom osobe koja pribavlja digitalne dokaze kao pravna pitanja daljinske pretrage i nadzora računala radi pribavljana digitalnih dokaza.


Analiza baza digitalnih podataka radi identifikacije počinitelja kaznenih djela – prikaz slučaja 

Davatelji mobilnih komunikacijskih usluga pohranjuju veliki broj podataka koji omogućuju uspostavljanje komunikacije s određenim elektroničkim komunikacijskim adresama i utvrđivanje geografske lokacije komunikacijskih uređaja i identifikacijske oznake komunikacijskih uređaja. Digitalni podaci o svim aktivnim komunikacijskim uređajima na određenoj geografskoj lokaciji kratkotrajno su dostupni u bazama podataka, dok se podaci o ostvarenim komunikacijama pohranjuju za potrebe naplate komunikacijskih usluga i čuvaju u vremenskom periodu koji je propisan zakonom. Pribavljanje i analiza digitalnih podataka o komunikacijskim uređajima na određenoj geografskoj adresi radi identifikacije korisnika koji su u određenom trenutku koristili komunikacijski uređaj tijelima kaznenog progona vrijedan je izvor podataka za usmjeravanje kriminalističkog istraživanja prema određenim korisnicima komunikacijskih uređaja. U izlaganju prezentiramo uspješno dovršeno kriminalističko  istraživanje i sudski postupak proveden nakon analize ogromnog broja podataka o identifikacijskim oznakama komunikacijskih uređaja koji su u bazu podataka davatelja komunikacijskih usluga bili kratkotrajno pohranjeni na lokaciji u neposrednoj blizini  mjesta i neposredno prije i poslije vremena izvršenja više istovrsnih kaznenih djela. Identifikacija pretplatničkog broja korisnika mobilnog uređaja koji se pojavljuje u bazama podataka davatelja komunikacijskih usluga u neposrednoj blizini mjesta i u vrijeme izvršenja kaznenog djela omogućila je praćenje i s definiranje mjesta mogućeg počinjenja novog istovrsnog kaznenog djela i u konačnici uhićenje počinitelja neposredno nakon izvršenja kaznenog djela. Prezentacija i interpretacija  navedenih digitalnih podataka tijekom sudskog postupka bila je odlučujuća za izricanje presude okrivljeniku počinjenje kaznenog djela nakon čijeg izvršenja je uhićen kao i ranije počinjenih kaznenih djela.  

Predavanje

Analiza baza digitalnih podataka radi identifikacije počinitelja kaznenih djela – prikaz slučaja 
-