Božo Kovačević

about
Božo Kovačević
Predavač, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Republika Hrvatska

Božo Kovačević završio je studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je saborski zastupnik, ministar u Vladi RH te veleposlanik u Moskvi od 2003. do 2008. godine. Jedan je od osnivača časopisa Gordogan. Od 2010 godine radi kao predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu, te kao kolumnist političkog magazina Telegram.


Cyberwar i globalna politika               

Glavna prepreka donošenju globalno obvezujućeg dokumenta za regulaciji ponašanja u cyber prostoru, pogotovo o pravilima cyber ratovanja, predstavljaju razlike u pristupu problemima cyber prostora između SAD-a i Kine. Dok se SAD deklarativno zauzima za otvoreni Internet istodobno razvijajući obrambene i napadačke sposobnosti u cyber prostoru definiranom kao peta domena ratovanja, Kina se zauzima za koncepciju cyber suvereniteta i kritizira Ameriku zbog primjene dvojnih standarda.
Čini se da će se tek nakon izgledne uspostave hladnoratovskih odnosa i takvog njihovog zaoštravanja koje bi moglo otvoriti put i konfliktima u ostalim domenama ratovanja stvoriti pretpostavke za dogovore usporedive s onima između SAD-a i SSSR-a o ograničavanju i kontroli nuklearnog naoružanja.  

Predavanje

Cyberwar i globalna politika
-