Artem Kruzhilin

about
Artem Kruzhilin
Channel Manager, Access Data, SAD

Artem je uključen u IT sigurnost od 2010. i posebno se fokusirao na IT forenziku i eDiscovery od 2012. godine. Prije preuzimanja uloge za upravljanje kanalima za AccessData međunarodni tim, Artem je radio na pružanju pomoći korporativnim klijentima, međunarodnim vladinim organizacijama i agencijama za provedbu zakona kroz Centralnu i Istočna Europa. Prethodno je bio dio tima koji je radio na projektima s međunarodnom uključenošću vlade, uključujući EU forenzički laboratorij na Baltiku, EU OLAF trening i niz lokalnih projekata za provedbu zakona od njemačkih državnih policijskih agencija do Ruskog istražnog odbora.

Predavanje

AD LAB – izazovi forenzičkih istraga velikih razmjera
-