Aleksandar Maršavelski

about
No Photo
Pravni fakultet Zagreb

Aleksandar Maršavelski je znanstveni novak na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je idiplomirao 2008. godine, a magistrirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale u SAD-u, 2012. godine. Trenutno je polaznik Poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više radova pretežito iz područja kaznenog prava.


Nove odredbe KZ-a iz domene računalnog kriminala

Izlaganje obuhvaća analizu pojedinih kaznenih djela iz glave XXV novog Kaznenog zakona: neovlašteni pristup (čl. 266.), ometanje rada računalnog sustava (čl. 267.), oštećenje računalnih podataka (čl. 268.), neovlašteno presretanje računalnih podataka (čl. 269.), računalno krivotvorenje (čl. 270.), računalna prijevara (čl. 271.) i zlouporaba naprava (čl. 272.). Kratki osvrt će biti dan i na druga kaznena djela iz područja kompjuterskog kriminaliteta u novom Kaznenom zakonu.

Predavanje

Nove odredbe KZ-a iz domene računalnog kriminala
-