Realizacija sustava tehničke zaštite

Realizacija sustava tehničke zaštite

Prateći najnovije tehnologije, INsig2 implementira napredna rješenja u svim segmentima tehničke zaštite.
Svaki integrirani sustav zasebno je osmišljen i prilagođen poslovnim procesima kupaca, dok se kombinacijom raznih rješenja tehničke zaštite u jedinstvenoj centraliziranoj platformi omogućuju detekcija u realnom vremenu i s vremenskom odgodom te pravovremeni odgovor na prijetnje. Osim sigurnosnih sustava zaštite, centralizirana platforma može integrirati i druga rješenja trećih strana koja mogu (ne)izravno utjecati na učinkovitost upravljanja incidentima:

 • vatrodojavne i plinodojavne sustave
 • sustave evidencije radnog vremena
 • interfonske sustave
 • upravljanje posjetima
 • sustave kontrole prometa
 • pregled vozila/osoba
 • upravljanje imovinom
 • upravljanje voznim parkom
 • praćenje stanja okoliša
 • ostale sustave s otvorenom platformom.

Takav sustav, primjerice, detektira neovlašteno kretanje, analizira digitalne video snimke pripadajućih kamera, vizualno prikazuje stanje zone nadziranja na karti i korisniku predlaže daljnje djelovanje. Operater sustava može odabrati određeni događaj ili područje te provjeriti trenutnu situaciju ili pretraživati i analizirati u zadanom periodu. Uz određene događaje, sustav će automatski pokrenuti proceduru za postupanje, izraditi izvještaj i poslati ga odgovornoj osobi.

int     int

INsig2 sigurnosna rješenja implementira radi zaštite ljudi, imovine i informacija na određenom mjestu ili u pokretu. Bez obzira je li predmet zaštite fiksni ili mobilni, komunikacija između perifernih uređaja i centraliziranih lokacija za moguće komunikacijske kanale (bakar, optika, bežične veze, mobilne mreže) upotrebljava odgovarajuća komunikacijska sigurnosna rješenja (VPN IPsec, SSL, MPLS itd.).
Integrirana rješenja sustava sigurnosti osiguravaju:

 • jedinstveno sučelje za upravljanje svim segmentima sustava
 • jedinstvenu bazu svih informacija
 • jedinstvene procedure i centralizirano upravljanje incidentima
 • pouzdanost, raspoloživost i redundantnost.

camera