Raspored

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV EDUKACIJE

DATUM

LOKACIJA

 

 

 

Oxygen Forensic Detective

3. - 7. veljače 2019

Doha, Katar

Više info

 

 

Forenzika mobilnih uređaja

10. - 14. veljače 2019

Doha, Katar

Više info

 

 

Forenzika mobilnih uređaja

18. - 22. veljače 2019

Zagreb, Hrvatska

Više info

 

 

Chip-Off 2.0

25. veljače - 1. ožujka 2019

Zagreb, Hrvatska

Više info

 

 

Mrežna forenzika

4. - 8. ožujka 2019

Zagreb, Hrvatska

Više info

 

 

Forenzika mobilnih uređaja

11. - 15. ožujka 2019 

Zagreb, Hrvatska

Više info

 

 

Forenzika automobila

12. ožujka 2019

London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Više info

 

 

Procedure trijaže i Upravljanje sigurnosnim incidentima

14. ožujka 2019         

London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Više info

 

 

Belkasoft Evidence Center Training

17. - 21. ožujka 2019

Doha, Qatar 

Više info

 

 

Otkrivanje lozinki i dekripcija podataka

24. - 28. ožujka 2019

Doha, Katar

Više info

 

 

Digitalna forenzika

8. - 12. travnja 2019

Zagreb, Hrvatska

Više info

 

 

Windows forenzika

15. - 17. travnja 2019

Zagreb, Hrvatska

Više info

 

 

Belkasoft Certifikacijski Trening

3. - 5. svibnja 2019

Zagreb, Hrvatska

Više info

 

 

Oxygen Forensics Detective

23. - 26. srpnja 2019

Doha, Katar

Više info

 

 

Otkrivanje lozinki i dekripcija podataka

18. - 29. kolovoza 2019

Doha, Katar

Više info

 

 

Forenzičke istrage temeljene na prikupljanju javno dostupnih podataka (OSINT)

9. - 13. rujna 2019

Sevilla, Španjolska

Više info

 

 

Forenzika mobilnih uređaja

9. - 13. rujna 2019

Sevilla, Španjolska

Više info

 

 

Windows 10 forenzika

21. - 25. listopada 2019

Vilnius, Litva

Više info

 

 

Live Data forenzika

11. - 15. studenog 2019

Malaga, Španjolska

Više info