Raspored edukacija

 

 

RASPORED EDUKACIJA

NAZIV EDUKACIJE

JEZIK

LOKACIJA

DATUM

DETALJI

Module "Video Evidence Presentation"
Amped FIVE

Engleski

Online

26.–28. travnja, 2022
(3 dana)

Više detalja

Main Class
Amped FIVE

Engleski

Online

02.–06. svibnja, 2022
(5 dana)

Više detalja

Module "Measurements and Speed Estimation"
Amped FIVE

Engleski

Online

03.–05. svibnja, 2022
(3 dana)

Više detalja

Module "File Analysis and DVR Conversion"
Amped FIVE

Engleski

Online

10.-12. svibnja, 2022
(3 dana)

Više detalja

Main Class
Amped Authenticate

Engleski

Online

16.-20. svibnja, 2022
(5 dana)

Više detalja

Main Class
Amped FIVE

Engleski

Online

23.-27. svibnja, 2022
(5 dana)

Više detalja

Windows 10 Forenzika

Hrvatski

Online

23.-27. svibnja, 2022
(5 dana)

Više detalja

Otkrivanje lozinki i dekripcija podataka

Engleski

Onsite

06.-10. lipnja, 2022
(5 dana)

Više detalja

Main Class
Amped FIVE

Engleski

Online

20.-24. lipnja, 2022
(5 dana)

Više detalja

Main Class
Amped FIVE

Engleski

Online

05.-09. rujna, 2022
(5 dana)

Više detalja

Main Class
Amped Authenticate

Engleski

Online

19.-23. rujna, 2022
(5 dana)  

Više detalja

Main Class
Amped FIVE

Engleski

Online

03.-07. listopada, 2022
(5 dana)  

Više detalja

Module "Video Evidence Presentation"
Amped FIVE

Engleski

Online

11.-13. listopada, 2022
(3 dana)  

Više detalja

Module "Measurements and Speed Estimation"
Amped FIVE

EngleskiOnline18.-20. listopada, 2022
(3 dana)
Više detalja

Module "File Analysis and DVR Conversion"
Amped FIVE

EngleskiOnline25.-27. listopada, 2022
(3 dana)
Više detalja

Module "Video Evidence Presentation"
Amped FIVE

EngleskiOnline 01.-03. studeni, 2022
(3 dana)
Više detalja

Module "Amped FIVE Updates"

EngleskiOnline08.-10. studeni, 2022
(3 dana)
Više detalja

Module "Measurements and Speed Estimation"
Amped FIVE

EngleskiOnline15-17. studeni, 2022
(3 dana)
Više detalja

Main Class
Amped FIVE

EngleskiOnline21.-25 studeni, 2022
(5 dana)
Više detalja

Module "File Analysis and DVR Conversion"
Amped FIVE

EngleskiOnline29. studeni - 01. prosinca , 2022
(3 dana)
Više detalja